ana sayfa
alış veriş
yeme - içme
konaklama
bozburun'da emlak

bozburun’da yaşam
gezilecek yerler
mavi yolculuk ve guletler
bozburun batığı
bozburun'da yatırım

bozburun’dan haberler
foto galeri
bozburun’a ulaşım
biz kimiz?
iletişim

 

Yeme - Ýçme


Orfoz Restaurant: Orfoz... Belki de Türkiye'de en güzel balýðý yiyebileceðiniz yegâne yer. Hem fiyatlarý uygun, hem de yemekleri daha önce hayatýnýzda tatmadýðýnýza emin olduðumuz bir keyif ve huzur veriyor insana. Ýstanbul'lu Selçuk-Güneþ Bozçaða çiftinin iþlettiði Orfoz'da resmen balýk üzerine bir sanat yapýlýyor. Bir gecede en fazla 7 masa kabul edebilen Bozçaða'lar rezervasyon usulü çalýþýyorlar. Güneþ Haným talebe yetiþemediklerini belirtirken, üzüntülü bir þekilde “Sanýrým, artýk bir garson almamýzýn zamaný geldi” diyor. Sakýn bu tutuculuklarýnýn sebebini baþka yerlerde aramayýn. Zira tek kaygýlarý yarattýklarý bu büyülü gastronomik sanat ortamýnýn bozulmasýný istememeleri... Tanýnmýþ gazete yazarlarýnýn yazlarý uðrak mekâný olan Orfoz'a kesinlikle uðramanýz gerektiðini ve dünya üzerinde belki de bir daha hiç tadamayacaðýnýz bu keyfi yaþamanýzý en içten dileklerimizle arzu ederiz... Radikal gazetesi yazarý Nur Çýntay'ýn da dediði gibi Orfoz'da yemek yemek tam bir gastronomik orgazm demek...

Tel: 0 252
456 2209 veya 0 533 492 8481
www.orfoz.com/bozburunMöwe Hotel/Restaurant: Bozburun'un entelektüel merkezi... Bir akþamüstü denizden gelmiþsiniz. Þöyle Alman usulü buzlu bardakta bir bira içmek çekiyor canýnýz... Hemen sahil kenarýnda Avrupai görünüþlü bu kafeye doðru ilerleyin. Biranýzý ýsmarlayýn ve mekânýn sahibi, Almanya'dan kesin dönüþ yapmýþ Güven Pamir'le tanýþýn... Ýnanýn ülkemizde tek tük kalmýþ idealist aydýnlardan biri olan Güven Bey, sizin hayata bakýþ açýnýza çok þey katacaktýr. Yemeklerini de denemeyi unutmayýn. Zira Ýtalya'dan getirttiði þefiyle Güven Pamir, Bozburun'un en kaliteli restaurantlarýndan birini iþletiyor. Özellikle mezelerini tatmanýz gerek! Keyifli bir muhabbet ve güzel bir akþam yemeði için Möwe'ye uðramanýzý þiddetle tavsiye ederiz...

Kandil Restaurant: Ýþte, keyifli bir gece geçirmenin baþka bir adresi. Hizmet þahane, yemekler muhteþem... Tam deniz kenarýndasýnýz... Baþka söze ne gerek. Balýðýn ülkemizde en keyifli yendiði yerlerden biri : Kandil Restaurant! Buranýn sýrrý da mutfaða aile bireylerinden baþkasýný sokmamalarý ve bu iþi profesyonel anlamda deðil ama sanat için yapmalarý. Zeytinyaðlý balýk salatasýný tavsiye ederiz...

Mehmet Usta'nýn Yeri: Atlýyorsunuz arabanýza ya da teknenize, Bozburun'dan 10 dakika mesafedeki Söðüt Köyü'ne varýyorsunuz... Söðüt'te Mehmet Usta'yý buluyorsunuz ve ahtapotunu yiyorsunuz... Sadece bu kadarýný söyleyelim. Hayatýnýzda daha önce böyle bir þey tattýysanýz, çok þanslýsýnýz demektir, zira ahtapotun bu kadar güzel bir tadý olduðunu biz bilmezdik. Mehmet Usta Söðüt'ün yerlisi... Çok þeker bir ailesi var. Sohbeti de çok keyifli... Hani derler ya “Adam gibi adam”, iþte öyle biri Mehmet Usta... Dürüst, mert ve bir o kadar da espritüel... O da iþini sanat için yapanlardan... Ve gerçekten sanatýna doyum olmuyor...

Tel: 0252 496 5877 veya 0537 726 7729

Sardunya Restaurant: Selimiye'ye gidiyoruz þimdi de... Bozburun'dan yaklaþýk 10 km uzakta olan bu köyde yaz kýþ açýk olan çok keyifli bir restoran var: Sardunya! Oteli de olan Sardunya, müthiþ bir menüye sahip. Lokantalarýnýn önünde bir de iskeleleri var. Bu þekilde Selimiye'de konaklayan tekne ve yatlara da hizmet götürüyorlar. Ayrýca charter hizmeti yapan bir de tekneleri var. Yani anlayacaðýnýz Sardunya Restaurant, müthiþ lezzetli mutfaðýyla dört dörtlük bir hizmet sunuyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederiz.

Tel 0252 446 4003

Her türlü bilgi, yardým, destek ve sorularýnýz için buraya týklayarak iletiþim sayfamýzý ziyaret edebilirsiniz.

İletişim

Bozburun hak-
kında tüm soru
ve sorunlarınızı
bizlere iletebilir-
siniz.

İletişim formu
için hemen tıkla!
Bozburun’da
yatırım


Sizi Bozburun’da
bir ev veya arsa
sahibi olmaya
davet
ediyoruz...
Yaşam

Güzel insanların kasabası Bozburun'dan gerçek
insan

manzara
ları...
Email listemize katılın

Bu site Bozburun’da yaşayan Mimar Mete Tortop ve Mimar Yasemin Ertan tarafından hazırlanmıştır. Bozburun, Bordum, Datça ve Marmaris yakınlarında, henüz keşfedilmemiş, eşsiz güzellikte bir sahil kasabasıdır. Deniz, güneş, doğa, benzersiz koylar ve manzaralarla dolu Bozburun ile ilgili bilgi veya danışmanlık almak için buraya tıklayarak iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.